De bygges for harde livet på Indre Rossøy. Men byggekostnadene har øket betydelig gjennom prosjektperioden, og man har derfor vært ute i markedet for å hente inn mer penger.

Gigante fikk inn mindre enn tilbudt, men er likevel godt fornøyd

Gigante Salmon var ute på ny og fisket i pengemarkedet etter ytterligere kapital. Denne gang fikk de ikke inn på langt nær så mye som var satt som maksbeløp for emisjonen, men man henger ikke med hodet av den grunn.

Publisert Sist oppdatert

Gigante Salmon gjennomførte 11. oktober en emisjon som innbrakte 200 millioner kroner.

Da meldte man at nettoprovenyet ville bli brukt til å finansiere selskapets anslåtte investerings- og arbeidskapitalbehov for bygging og drift av det landbaserte loppdrettsanlegget Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune samt til generelle bedriftsformål.

Selskapet har tidligere meldt at byggekostnadene har økt med nær 50 %.

Man åpnet ved kapitalinnhentingen i oktober for en etter-emisjon, og 2. november gikk man ut til de som var eksisterende aksjonærer i selskapet ved slutten av handelen 11. oktober 2023 og åpnet for tegning av inntil 2,8 millioner aksjer til samme kurs som den opprinnelige emisjonen (7,2 kr/aksje). Totalt skulle dette kunne innbringe 20 millioner kroner.

Tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen endte onsdag 15. november kl. 16:30, og ved slutten av tegningsperioden hadde selskapet mottatt gyldige tegninger for 840 445 aksjer, noe som gir et bruttoproveny på 6.1 millioner kroner, altså mindre enn en tredjedel av det man hadde mulighet til å få inn.

Fornøyd og fullfinansiert

CFO i selskapet, Rune Johansen, sier til LandbasedAQ at han likevel er godt fornøyd.

- Vedrørende reparasjonsemisjonen så var det viktig for selskapet å gi alle aksjonærene som ikke deltok i den rettede emisjonen i oktober samme mulighet til å tegne seg. Den potensielle størrelsen på reparasjonsemisjonen ble derfor satt slik at alle aksjonærene hadde mulighet til å tegne seg for sin respektive andel, forklarer han. 

Han sier man ikke hadde forventet at alle kom til å delta, særlig siden aksjekursen den siste tiden har ligget rundt emisjonskursen og det har vært mulig å reparere seg i markedet.

- Emisjonsstørrelsen ble satt av hensyn til likebehandlingsprinsippet. Vi er veldig godt fornøyde med størrelsen på reparasjonsemisjonen og den tilliten aksjonærene har vist oss, både i den rettede emisjonen i oktober og i den påfølgende reparasjonsemisjonen. 

Selskapet er fullfinansiert for utbygging av hele anlegget, og beløpet i reparasjonsemisjonen vil styrke bufferkapitalen ytterligere.