Fra anlegget til Nordic Aqua Partners.
Fra anlegget til Nordic Aqua Partners.

Fisken til Nordic Aqua Partners vokste så raskt at de måtte redusere temperaturen

Anlegget, som i første omgang skal produsere 4000 tonn, reiser seg etter planen, melder selskapet. Den første fisken i anlegget vokste imidlertid så raskt at man måtte ta ned temperaturen for at den ikke skulle vokse for raskt for anlegget.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding fra selskapet lister de følgende høydepunkter fra første kvartal 2023:

  • Trinn 1 utvikles i tide og innenfor budsjett, akkumulert CAPEX på 60 millioner DKK av totalt 330 millioner DKK
  • God biologisk ytelse, første batch nådde en gjennomsnittsvekt på 400 g innen midten av mai 2023
  • Sikret finansiering og signert avtaler for RAS-levering og konstruksjon og infrastruktur for trinn 2 utvidelse
  • Styrket lederkompetanse og kapasitet gjennom styreutvidelse og nyansettelser
  • Endring av selskapsadresse fra Danmark til Norge for å bedre tilgangen til kapital
  • Tilgjengelig likviditet på DKK 439m per 31.03.2023, inkludert kontanter og uutnyttede kredittfasiliteter

NAP skriver at trinn 1, med en årlig kapasitet på 4000 tonn, fortsetter å utvikle seg i henhold til plan og innenfor budsjett. Den første gruppen med atlantiske lakseegg ble lagt til klekking i mars 2022, og nye batcher er introdusert hver 3. måned. I april 2023 har anlegget derfor 5 grupper med fisk.

Slik skal anlegget til Nordic Aqua Partners bli.
Slik skal anlegget til Nordic Aqua Partners bli.

Veksten oversteg planen

- Biologisk ytelse har vært veldig god for alle batcher, med overlevelse og vekstrater som overstiger budsjetterte nivåer, skriver selskapet.

De har derfor redusert vanntemperaturer for å tilpasse vekst med utvidelser av anlegg for å holde kursen med den opprinnelige prosjektplanen.

- Justeringene gikk vellykket og uten komplikasjoner, skriver de.

I en kommentar til utviklingen sier styreleder Ragnar Joensen:

– Prosjektgjennomføringen har vært utmerket i første kvartal, og det er med stor sikkerhet vi registrerer at biologisk ytelse for alle batcher har vært på linje med eller enda bedre enn planlagt, med høy overlevelse og god vekst. Vår ambisjon om første slakting i første kvartal 2024 består derfor. Ved siden av å bringe den første fasen inn i driftsfasen, fortsetter vi forberedelsene til utviklingen av vår virksomhet mot 8000 tonns kapasitet med finansiering og kritisk infrastruktur på plass, sier han.

Forbereder trinn 2

I første kvartal nådde Nordic Aqua viktige milepæler i forberedelsene til trinn 2. I februar gjennomførte selskapet en rettet emisjon på 300 millioner norske kroner, som sikret finansiering gjennom prosjektgjennomføring.

I perioden har selskapet også signert kontrakter med AKVA Group for levering av RAS-teknologi og med kinesiske myndigheter for bygging og utvikling av infrastruktur for tilleggskapasiteten.

I tillegg har selskapet kontrakter for levering av sløye- og veieløsninger, som forberedelse av infrastruktur for første slakting i 2024.

Totale investeringer i første kvartal var DKK 60 millioner, hovedsakelig relaterte leveranser av RAS-teknologi.

Per 31. mars 2023 utgjorde akkumulert fase 1-capex DKK 330 millioner, av en total prosjektcapex på DKK 370 millioner.

Byggeplassen til Nordic Aqua Partners per april 2023.
Byggeplassen til Nordic Aqua Partners per april 2023.

Mulig akselerert fase 3-plan

I henhold til gjeldende vekstplaner forventes første slakting i 1. kvartal 2024.

Med utsikter til fortsatt sterke priser på atlantisk laks, forventer selskapet at dette skal gi positive resultater for selskapet i 2024. Og mens selskapet for tiden er i de siste forberedelsene til igangsetting av fase 2, som dobler kapasiteten til 8000 tonn, har de i tillegg også igangsatt et prosjekt for å undersøke alle aspekter av en mulig akselerert ekspansjonsplan for å nå en kapasitet på 20 000 tonn innen 2027. Denne prosessen forventes avsluttet medio 2024.

Økte kostnader for fase 2 og 3

På grunn av det generelle inflasjonspresset de siste 12-18 månedene er investeringsestimatene for trinn 2 og 3 økt fra 125 kr/kg til 145 kr/kg, eller rundt 15 %.

Bygging av infrastruktur og anlegg utføres imidlertid under en leieavtale med lokale myndigheter, med faste betingelser for trinn 1 og 2 (8 000 tonn), noe som reduserer investeringsrisikoen for Nordic Aqua betydelig, skriver de.