Yngelanlegget til Havlandet Norcod på Gaddholmen

Ferdig med første produksjon

Den 15. august startet Havlandet Norcod sin første produksjon i verdens største yngelanlegg for torsk. I første produksjonsrunde er det nå produsert i overkant av 8 millioner torskeyngel som nå har reist videre til påvekstanlegg rundt om i Norge.

Når fisken har vokst til slaktevekt vil fisken fra Havlandet Norcod gi 160 millioner torskemåltider rundt omkring i verden.

Det nye anlegget gir mulighet til å produsere torskeyngel flere ganger per år, noe som er viktig for torskenæringen som nå vokser frem.

Stamfiskanlegget til Havlandet Norcod.

Torskeyngelen er solgt til 4 kunder der Norcod er den største av dem, men kapasiteten på anlegget er stor nok til å levere til langt flere kunder i årene som kommer.

- På anlegget i Florø har de ansatte stått på natt og dag for å sikre at anlegget har fungert både biologisk og teknisk. Selskapene som har bygget anlegget har også vært tett på prosessene for å sikre at alt har fungert som planlagt, forteller Havlandet.

Torsken er hele 1200 ganger mindre enn laksen når den kommer ut av egget sitt og dermed skal alt fungere fra første sekund for å få et godt resultat. I anlegget produseres og levende fôr til larvene som klekkes.

Flyttes rundt

Torsken flyttes rundt i anlegget ettersom den vokser.

- Reisen gjennom anlegget er gjort så behagelig som mulig for fisken i anlegget som er prosjektert av Florøværinger i samråd med ansatte fra Havlandet sine 20 år med erfaring, forteller Havlandet.

Torsken forlater anlegget når den er mellom 2 og 3 gram. Under de beste forhold tar det like lang tid for en torsk å vokse fra 2 til 100 gram som det gjør å gå fra klekking til to gram.

Nå skal anlegget klargjøres til oppstart av andre produksjon som starter 15. februar 2023.