Proximar Seafood bygger i dag et matfiskanlegg for laks i Japan.

Proximar hentet ca 75 millioner - disse har investert

Proximar Seafood har gjennomført en rettet emisjon som de melder ble vellykket.

Emisjonen ga et bruttoproveny på NOK 73,6 millioner, gjennom tildeling av 14 725 130 nye aksjer, hver til en tegningskurs på NOK 5 per aksje.

Følgende primærinnsidere ble tildelt tilbudsandeler til tilbudsprisen:

- Grieg Kapital AS sammen med tilknyttede selskaper, kontrollert av styremedlem Per Grieg ble tildelt 4.000.000 aksjer

- Daimyo Invest AS Daimyo AS, et selskap nært knyttet til Anders Ombustvedt (styremedlem), ble tildelt 4.000.000 aksjer

- Dharma Rajeswaran (COO) ble tildelt 20 000 aksjer

- Peder Sollie (prosjektleder) ble tildelt 40.000 aksjer

- Peter Hermanrud (styremedlem) ble tildelt 50.000 aksjer

- Viggo Halseth (styremedlem) ble tildelt 20.000 aksjer

Nettoprovenyet fra den emisjonen vil bli brukt til å redusere gjeldsandelen i finansieringstilbudet signert og annonsert av Proximar 21. april 2023.