Stortinget og Sivert Bjørnstad
Stortinget og Sivert Bjørnstad

Stortings­representant purrer ministeren på landbasert-regelverk

Det er Sivert Bjørnstad (FrP) som har stilt fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth skriftlig spørsmål i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

- Hva er status i arbeidet med nye regler for fiskeoppdrett på land, og når kan det forventes at nye regler med vilkår for tillatelse til akvakultur på land sendes på høring?, er spørsmålet Bjørnstad har stilt.

Det ble stille

Det var i desember 2022 at nærings- og fiskeridepartementet innførte en midlertidig stans for tildeling av nye oppdrettskonsesjoner på land. 

I mai 2023 sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut et forslag om endringer i regelverket for oppdrett på land på høring.  Formålet med forslaget var en bærekraftig utvikling av landbasert akvakultur.

10. juli 2023 meldte departementet at det var besluttet å utvide fristen så det vil være tilstrekkelig tid til å gi tilbakemeldinger og at Nærings- og fiskeridepartementet ville komme tilbake med innholdet i forslag til funksjonskrav og en ny høringsfrist på et senere tidspunkt. 

- Siden har det vært stille. Det ønskes derfor opplyst hva som er status i arbeidet med ny forskrift og når det kan forventes at nye forslag til regler sendes på høring, skriver Bjørnstad i sin begrunnelse for spørsmålet.

LandbasedAQ kommer tilbake når det foreligger svar på spørsmålet - innen en knapp uke.